Formulario y derecho de desistimiento

Condicions de cancel.lació:
Fins 15 dies abans no hi haurà penalització. A partir de 15 dies abans i fins 5 dies, es penalitzarà amb un 25% del total. De 5 a 3 dies, un 50%. De 3 dies a 24 hores abans, un 75%, i amb menys de 24 hores un 100%.
Cas que hi hagi reserva d´hotels, la penalització de cancel.lació quedarà supeditada a la dels propis hotels.

Descargar modelo de formulario de cancelación